Zomerweek koordirectie pop en jazz      
27-31 juli 2020

Microfoons

In de Ward Swingle Cursus staan we dit jaar – in de lessen waar er gezongen wordt – tenminste drie meter van elkaar af. In zo’n opstelling kunnen de zangers elkaar beduidend minder goed horen dan in een normale kooropstelling. In het practicum is het dan voor de dirigenten die een beurt hebben ook lastig om het koor goed te horen. Daarom werken we dit jaar met microfoons. Het geluid van alle zangers wordt licht versterkt, op zo’n manier dat er wel een totaalklank ontstaat en de zangers elkaar goed horen.

Microfoons en veiligheid

We hebben beschikking over een zanginstallatie met twaalf draadloze microfoons. Iedere zanger krijgt een vaste microfoon toegewezen. De microfoons worden gebruikt in zowel groep A als groep B. Beide groepen werken dus met de microfoons. Elke microfoon wordt gebruikt door maximaal twee personen, één uit groep A en één uit groep B. Als we klaar zijn met het werken met de microfoon, wordt die op een professionele manier ontsmet. Voor extra veiligheid krijgt elke persoon bovendien een eigen plopkap om over de microfoon te doen.

De microfoons staan overigens op standaards, zodat we de microfoon niet steeds vast hoeven te houden.

Groot koor

’s Avonds zingen we met beide groepen tegelijkertijd. We hebben te weinig microfoons om alle zangers daarbij te versterken. We lossen dat op door de helft van de zangers te laten zingen met microfoon. Halverwege de repetitie wisselen we, en gaat de andere helft versterkt zingen.

 

 

 

 

Contact