Zomerweek koordirectie pop en jazz      
24-28 juli 2023

Auteur: Ruben

Locatie

De Ward Swin­gle Cur­sus wordt ge­hou­den in het Akoe­sti­cum in Ede. Een heer­lij­ke plek met vo­lop fa­ci­li­tei­ten voor dit soort cur­sus­sen. Er is bo­ven­dien een fij­ne con­cert­zaal voor het slot­con­cert. [...]

Inschrijven

Je kunt je hier aanmelden voor de cursus.
Contact