Zomerweek koordirectie pop en jazz
27-31 juli 2020

Wat gaan we doen?

We gaan vijf intensieve dagen werken aan je vaardigheden als dirigent. Elke dag komen slagtechniek, repeteren, inzingen en repertoirekennis aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan verschillende onderwerpen in korte workshops.

Practicum

Een belangrijk onderdeel van de lessen vormt het Practicum, waaraan we elke dag ongeveer drie keer een uur werken. Alle deelnemers vormen samen het koor en om beurten dirigeren de cursisten. Voor het Practicum maken we twee groepen. Groep A is bedoeld voor dirigenten die relatief weinig ervaring hebben en groep B voor gevorderde dirigenten. Op deze manier kunnen we voor iedere cursist de onderwerpen toespitsen op hun niveau. Beide groepen zijn relatief klein (10-15 deelnemers), zodat er veel ruimte is voor individuele begeleiding.

Andere onderdelen

Elke dag beginnen we met gezamenlijk Inzingen onder leiding van één van de docenten. Bij de verschillende oefeningen wordt uitgelegd wat het nut ervan is en hoe je de oefeningen met je eigen koor kunt doen. Verderop in de ochtend is er een les Slagtechniek, waarbij relatief weinig theorie aan de orde komt, maar des te meer fysieke vaardigheden. ’s Middags is er óf een les Repertoire, waarin we bestaande arrangementen bekijken, óf een practicum Inzingen, waarin de cursisten zelf gaan inzingen met de groep.

‘s Avonds vormen we een Groot koor met alle deelnemers samen. Daarmee zingen we meer complexe arrangementen. In het begin van de week staan die repetities onder leiding van de docenten. Verderop in de week krijgt een selectie van de deelnemers uit groep B de ruimte om de groep te dirigeren.

Elke dag is er twee keer een half uur met keuze-onderwerpen. Deze lessen wisselen elk jaar. In 2019 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arrangeren – Hierbij maken we gezamenlijk een stukje van een arrangement en we gaan het meteen zingen, zodat we kunnen horen wat het effect is van de geschreven noten.
  • Akkoordensymbolen – Hierbij leer je wat de betekenis ook alweer is van de moeilijkere akkoordsymbolen.
  • Circle songs – Hierbij ga je met het koor als geheel improvisaties doen.
  • Improviseren – Hierin krijg je tips hoe je als solist kunt improviseren.
  • Gehoortraining – Hierbij gaan we laagdrempelig werken aan een het luisteren harmonieën en die benoemen.
  • Van blad zingen – Tips en trucs voor het van blad zingen.
  • Werken met de stemvork – Het aangeven van akkoorden van de stemvork.
  • Ritmisch bewustzijn – We gaan ritmes klappen.
  • Solmisatie – We gaan kijken naar de handgebaren die je kunt gebruiken om noten in de toonladder aan te geven.
  • Darmon Meader – We gaan de stukken die deze fantastische arrangeur schrijft voor de New York Voices beluisteren en analyseren.

Slotconcert

Het Slotconcert is op vrijdag 31 juli om 16.00 uur en dat is tevens de afsluiting van de cursus. We voeren daar de stukken uit waaraan we hebben gestudeerd, waarbij een deel van de studenten gaat dirigeren. Zo is er meteen de mogelijkheid om het geleerde voor publiek in de praktijk te brengen.

Dagindeling

Het onderstaande schema geeft je een idee hoe een gemiddelde cursusdag eruit ziet. We maken lange dagen zodat we optimaal gebruik maken van de lestijd. Koffie, thee, lunch en diner wordt verzorgd.

8.30 Aankomst  
9.00 Inzingen De docenten laten zien hoe je het inzingen kunt aanpakken, waarbij er elke dag een andere techniek wordt belicht.
9.30 Practicum Je gaat zingen in je eigen groep (A of B). De deelnemers gaan om beurten dirigeren en krijgen feedback van de docent. Groep A werkt met Ruben en groep B met Tijs.
10.45 Koffiepauze  
11.00 Slagtechniek We doen praktische oefeningen om het dirigeren te verbeteren, waarbij onderwerpen als inzetten geven, onafhankelijkheid en stroom aan bod komen.
11.30 Practicum Groep A werkt met Tijs en groep B met Ruben.
12.30 Lunch  
13.45 Keuze-onderdeel Iedere dag komen verschillende onderwerpen aan bod, waarbij je kunt kiezen welk onderwerp je volgt.
14.15 Practicum Groep A werkt met Ruben en groep B met Tijs.
15.30 Theepauze  
16.00 Keuze-
onderdeel
Nog een half uur een keuze-onderwerp
16.30 Repertoire / Inzing-practicum Op maandag en woensdag kijken we kort naar allerlei prachtig repertoire. Op dinsdag en donderdag is er een practicum waarbij cursisten het inzingen doen met de groep.
17.30 Zelfstudie  
18.00 Diner  
19.30 Groot koor We zingen met alle deelnemers gezamenlijk, gedeeltelijk onder leiding van de docenten en gedeeltelijk onder leiding van een selectie van de deelnemers.
21.00 Nazit