Zomerweek koordirectie pop en jazz      
15-19 juli 2024

Wat gaan we doen?

We gaan vijf intensieve dagen werken aan je vaardigheden als dirigent. Elke dag komen slagtechniek, repeteren, inzingen en repertoirekennis aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan verschillende onderwerpen in korte workshops.

Practicum

Een belangrijk onderdeel van de lessen vormt het Practicum, waaraan we elke dag ongeveer drie keer een uur werken. Alle deelnemers vormen samen het koor en om beurten dirigeren de cursisten.

Andere onderdelen

Elke dag beginnen we met gezamenlijk Inzingen onder leiding van één van de docenten. Bij de verschillende oefeningen wordt uitgelegd wat het nut ervan is en hoe je de oefeningen met je eigen koor kunt doen. Tussen de practica door zijn er andere lessen. Onderwerpen die daarbij elke dag aan bod komen zijn Slagtechniek (waarbij relatief weinig theorie aan de orde komt, maar des te meer fysieke vaardigheden), Repertoire (waarin we bestaande arrangementen bekijken) en een practicum Inzingen (waarin de cursisten zelf gaan inzingen met de groep).

’s Avonds zingen we iets complexere arrangementen In het begin van de week staan die repetities onder leiding van de docenten. Verderop in de week krijgt een selectie van de deelnemers uit groep B de ruimte om de groep te dirigeren.

Naast de hierboven genoemde onderwerpen, komt er nog aan scala aan andere onderwerpen aan bod. Deze lessen wisselen elk jaar, afhankelijk van de interesses van de deelnemers. In de afgelopen jaren kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arrangeren – Hierbij maken we gezamenlijk een stukje van een arrangement en we gaan het meteen zingen, zodat we kunnen horen wat het effect is van de geschreven noten.
  • Akkoordensymbolen – Hierbij leer je wat de betekenis ook alweer is van de moeilijkere akkoordsymbolen.
  • Circle songs – Hierbij ga je met het koor als geheel improvisaties doen.
  • Improviseren – Hierin krijg je tips hoe je als solist kunt improviseren.
  • Gehoortraining – Hierbij gaan we laagdrempelig werken aan een het luisteren harmonieën en die benoemen.
  • Van blad zingen – Tips en trucs voor het van blad zingen.
  • Werken met de stemvork – Het aangeven van akkoorden van de stemvork.
  • Ritmisch bewustzijn – We gaan ritmes klappen.
  • Solmisatie – We gaan kijken naar de handgebaren die je kunt gebruiken om noten in de toonladder aan te geven.
  • Darmon Meader – We gaan de stukken die deze fantastische arrangeur schrijft voor de New York Voices beluisteren en analyseren.

Slotconcert

De Slotconcert is op vrijdag 19 juli om 16.00 uur. Op het Slotconcert voeren de stukken uit waaraan we hebben gestudeerd, waarbij een deel van de studenten gaat dirigeren. Zo is er meteen de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen.

Dagindeling

Het onderstaande schema geeft je een idee hoe een gemiddelde cursusdag eruit ziet. We maken lange dagen zodat we optimaal gebruik maken van de lestijd. Diner wordt verzorgd.

Ochtend

9.00 Inzingen
9.30 Practicum
10.45 Koffiepauze
11.00 Workshop
12.00 Lunch

Middag

13.00 Practicum
14.15 Slagtechniek
14.45 Theepauze
15.00 Practicum
16.15 Workshop
17.15 Studietijd
18.00 Diner

Avond

19.30 Avondkoor I
20.15 Avondkoor II
21.00 Einde

 

Contact